OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej Gkm 108/21 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-11-2021 r. o godz. 10:00 w: Pędzewie zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

87-134 Zławieś Wielka, działki 510/5-16, Pędzewo,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00080187/8 [NKW: TO1T/00080187/8].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2021-11-24