OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-01-2021 r. o godz. 11:00 w: Toruń, ul. Idzikowskiego 18 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

87-100 Toruń, MJR.LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO 18,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00015156/6 [NKW: TO1T/00015156/6].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2021-01-27