OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej Kmp 36/95 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-11-2021 r. o godz. 10:00 w: Małej Nieszawce, ul. Toruńska 126 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

87-165 Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 126, Mała Nieszawka,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00003620/3 [NKW: TO1T/00003620/3].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2021-11-10