OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2020 r. o godz. 10:00 w: Czarnowo zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

87-134 Zławieś Wielka, Czarnowo 44, Czarnowo,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00007853/3 [NKW: TO1T/00007853/3].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2020-12-17