OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-05-2021 r.o godz. 10:00 w: Toruń, ul. Kniaziewicza 3 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

87-100 Toruń, Kniaziewicza 3, Toruń,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00015040/0 [NKW: TO1T/00015040/0].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2021-05-05