Licytacja KM 283/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-02-2021 r. o godz. 10:00 pod adresem:
87-100 TORUŃ,
Kosynierów Kościuszkowskich 9/6

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1. FIAT DUCATO 1 [szt.]              3 000,00 **)                      2 250 ,00
nr rej. CT0023T, VIN CTX017180005
rok produkcji 2004,

2. PEUGEOT 206 1 [szt.]                     4 000,00 **)                3 000,00
nr rej. CT3531U, VIN VF32AHFXF41659163
rok produkcji 2001,

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.