LICYTACJA RUCHOMOŚCI W SPRAWIE GKM 106/19

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-10-2020 r. o godz. 10:00 pod adresem:
87-134 Przysiek , Parkowa 1
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:

Lp. Nazwa ruchomości                                                                                    Wartość / Cena wywołania (PLN)

1. Urządzenie wielofunkcyjne Canon MG 4250 1 [szt.]                               100,00        75,00
2. Biurko koloru brązowego 200 x 90 x 170 cm p
ółokrągłe 1 [szt.]                                                                                                250,00        187,50
3. Fotel biurowy na kółkach czarny (skóra e
kologiczna) 2 [szt.]                                                                                             200,00        150,00
4. Fotel biurowy koloru czarnego (skóra
ekologiczna) 2 [szt.]                                                                                         200,00        150,00
5. Krzesło koloru czarnego 1 [szt.]                                                                 50,00           37,50
6. Komputer NTT C 2,4 WXPH wraz z monitorem oraz
klawiaturą 1 [szt.]                                                                                              200,00        150,00
7. Półka drewniana 80 x 40 x 80 cm 2 [szt.]                                                   50,00         37,50
8. Regał drewniany – wysokość 183 cm 1 [szt.]                                           200,00        150,00
9. Biurko koloru beżowego 150 cm x 65 cm 1 [szt.]                                   150,00          112,50
10. Stół drewniany koloru brązowego 135 x 76 cm 1 [szt.]                           50,00        37,50
11. Szafa drewniana 190 cm x 76 cm 1 [szt.]                                               200,00        150,00
12. Biurko drewniane 185 cm x 65 cm koloru brązowego
– prostokątne 1 [szt.]                                                                                       200,00        150,00
13. Stolik okrągły – średnica 70 cm 1 [szt.]                                                 100,00           37,50
14. Telefon z faksem Philips Magic 5 ecoCS5001 1 [szt.]                             50,00        37,50
15. Modem Livebox TP 1 [szt.]                                                                      50,00             37,50
16. Przedłużacz do kabli 2 [szt.]                                                                    20,00             15,00
17. Czajnik elektryczny Phipips HD 4649 1 [szt.]                                        50,00            37,50

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny,skutki przybicia wygasają.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Komornik Sądowy
Jarosław Grajkowski

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.