OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej Km 1532/22 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2023 r. o godz. 10:00 w: Toruń, ul. Winnica 45 a/10 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-100 Toruń, Winnica 45 A/10, Toruń,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00117013/7 [NKW: TO1T/00117013/7].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2023-04-27