OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej Km 3441/22 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2023 o godz. 12:00 w: Złejwsi Małej zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-134 Zławieś Mała, Zławieś Mała 76/17,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00039930/0 [NKW: TO1T/00039930/0].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

                                                                                                     Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2023-07-04