OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej Kmp 6/13 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2022 r. o godz. 11:30 w: Nowej Wsi zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-162 Nowa Wieś, działka 32/6, Nowa Wieś,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00061886/9 [NKW: TO1T/00061886/9].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2022-12-07