OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-07-2022 r. o godz. 10:40 w: Grzywnie zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-140 Chełmża, działka 147/3, Grzywna,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00071714/6 [NKW: TO1T/00071714/6].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

                                     Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2022-07-20