OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej Km 802/23 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-07-2023 r. o godz. 11:00 w: Toruń, ul.Strzałowa 19 A/22 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-100 Toruń, Strzałowa 19 A/22, Toruń,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00150016/1 [NKW: TO1T/00150016/1].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

                                                                                                      Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2023-07-13