OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej Kmp 25/20 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2022 r. o godz. 10:00 w: Toruń, ul. Okólnej 128/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-100 Toruń, Okólna 128/2, Toruń,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00072327/3 [NKW: TO1T/00072327/3].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2022-09-19