OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej Km 3143/14 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-02-2023 r. o godz. 10:00 w: Pędzewie zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-134 Zławieś Wielka, działka nr 205/5, Pędzewo,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00077669/7 [NKW: TO1T/00077669/7].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

                                                                              Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2023-02-01