OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej Km 1189/22 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2023 r. o godz. 10:00 w: Siemoniu 7/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-134 Siemoń, Siemoń 7/2,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00042528/3 [NKW: TO1T/00042528/3].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2023-02-21