OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej Km 2465/22 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2023 r. o godz. 10:00 w: Toruniu przy ul. Słonecznej 34 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-100 Toruń, Słoneczna 34, działki 48/2, 47/1, 91/13, 91/20,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00014426/3 [NKW: TO1T/00014426/3].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

                                                                               Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2023-03-24