OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej Kmp 93/02 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-07-2023 r. o godz. 11:00 w: Toruń, ul. Łączna 78 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-100 Toruń, Łączna 78, Toruń,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00020974/4 [NKW: TO1T/00020974/4].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

                                                                                                   Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2023-07-05