OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej Kmp 1/15 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2022 r. o godz. 10:30 w: Toruń, ul. Poznańska 317 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-100 Toruń, Poznańska 317, Toruń,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00008919/1 [NKW: TO1T/00008919/1].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2022-03-30