OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej Kmp 75/09 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2023 r. o godz. 10:00 w: Toruniu przy ul. Agrestowej zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-100 Toruń, Agrestowa działka/585, Toruń,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00011413/8 [NKW: TO1T/00011413/8].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2023-03-17