OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej przeciwko: Robert Bembnista 87-100 Toruń, ul.Kręta 43

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-12-2023 r. o godz. 11:00 w: Toruń, ul. Kręta 34 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-100 Toruń, Kręta 43, Toruń,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00025161/7 [NKW: TO1T/00025161/7].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2023-12-19