OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej Kmp 71/97 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2022 r. o godz. 11:00 w: Małej Nieszawce, działka 408/4 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-103 Mała Nieszawka, działka 408/4, Mała Nieszawka,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00070918/9 [NKW: TO1T/00070918/9].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

  Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2022-03-30