OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej na podstawie art.945 §2 , art.10132 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-11-2021 r. o godz. 11:00 w: Toruń, ul. Osadnicza 15 A zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

87-100 Toruń, Osadnicza 15 A, Toruń,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00096184/2 [NKW: TO1T/00096184/2].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2021-11-24