OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej Kmp 3/03 na podstawie art.945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2022 r. o godz. 11:00 w: zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-700 Aleksandrów Kujawski, Brzoza ul.Łódzka 36/2, Popioły,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00077511/5 [NKW: TO1T/00077511/5].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

                                                                                                  Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2022-04-27