OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Maksym Szot
87-100 Toruń, ul. Matejki 9/9

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-02-2024 r. o godz. 11:00 w: Toruń, ul. Matejki 9/9 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-100 Toruń, Matejki 9/9, Toruń,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00103073/4 [NKW: TO1T/00103073/4].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2024-02-15