OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UDZIAŁU 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-07-2022 r. o godz. 11:00 w: Toruń, ul. Dziewulskiego 39/182 zostanie dokonany opis i oszacowanie

udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej:

87-100 Toruń, Dziewulskiego 39/182, Toruń,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00111713/2 [NKW: TO1T/00111713/2].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

                                                                                                 Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2022-07-14