II Licytacja ruchomości – KM 2691/20 28-07-2021 r. ul. Chrobrego 27a, 87-100 Toruń

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
28-07-2021 r. o godz. 10:00 pod adresem:
Chrobrego 27a, 87-100 Toruń
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego druga licytacja ruchomości:
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1. Ławka treningowa – 4 krzesła, kolor żółty, czerwony, niebieski, zielony 5 [szt.] 100,00*)**) 50,00
2. Aparat szermierczy Amber 1 -uszkodzona sygnalizacja 1 [szt.]                 300,00 **) 150,00
3. Aparat szermierczy Allstar- uszkodzona sygnalizacja 2 [szt.]                  300,00*)**) 150,00
4. Aparat szermierczy nieoznaczony – uszkodzona sygnalizacja 2 [szt.]   300,00*)**) 150,00
5. Aparat szermierczy Fencel- Lames – uszkodzona sygnalizacja 1 [szt.]    300,00 **) 150,00
6. Drukarka Color Laser Jet Pro M254nw – brak tonera, 2018 r. 1 [szt.]       200,00 **) 100,00
7. Klawiatura 1 [szt.]                                                                                                 50,00 **) 25,00
8. Czytnik kart Reader ACR38 1 [szt.]                                                                  50,00 **) 25,00
9. Myszka do komputera 1 [szt.]                                                                           50,00 **) 25,00
___________________________________________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi jedną drugą sumy
oszacowania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na
licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego
licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym,
chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Komornik Sądowy
Jarosław Grajkowski
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny