Licytacja Km 3317/20

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 19-05-2021r. o godz. 10:00 Chrobrego 27a, 87-100 Toruń
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i
składających się z:
Lp. Nazwa ruchomości     Ilość    –       Wartość  szacunkowa – Cena wywołania
1 Tablica do ćwiczeń refleksu EFT-1 2018 r. 1 [szt.]   100,00    75,00
2 Ławka drewniana z wieszakiem 1 [szt.]  100,00    75,00
3 Ławka drewniana 5 [szt.]    100,00   75,00
4 Ławka treningowa – 4 krzesła, kolor żółty, czerwony,
niebieski, zielony5 [szt.]  100,00  75,00
5 Ławka drewniana 2 [szt.]  100,00   75,00
6 Szafka ubraniowa 4 segmentowa niebieska 3 [szt.]  200,00   150,00
7 Aparat szermierczy Amber 1 -uszkodzona s ygnalizacja 1 [szt.] 300,00  225,00
8 Aparat szermierczy Allstar- uszkodzona sygnalizacja 2 [szt.] 300,00    225,00
9 Aparat szermierczy nieoznaczony – uszkodzona
sygnalizacja 2 [szt.]  300,00  225,00
10 Aparat szermierczy Fencel- Lames – uszkodzona
sygnalizacja 1 [szt.]   300,00    225,00
11 Drukarka Color Laser Jet Pro M254nw – brak tonera,
2018 r. 1 [szt.]  200,00   150,00
12 Komputer Stacjonarny 1 [szt.] 100,00  75,00
13 Klawiatura 1 [szt.]  50,00   37,50
14 Czytnik kart Reader ACR38 1 [szt.]   50,00   37,50
15 Myszka do komputera 1 [szt.]     50,00    37,50
16 Materac do ćwiczeń gimnastycznych 3 [szt.]    50,00   37,50
*) cena za sztukę
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby
obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo
poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
2
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.