OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski w sprawie egzekucyjnej Km 2330/22 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2023 r. o godz. 10:40 w: Gronowie zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-162 Lubicz, Gronowo 156/11,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00037987/0 [NKW: TO1T/00037987/0].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

                                                 Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski

Data licytacji: 2023-03-17