Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości,
 • o wydanie nieruchomości,
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru. 

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski jest właściwy do prowadzenia spraw z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu. Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu obejmuje następujące gminy:

 • Miasto Toruń
 • MIasto Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Lubicz
 • Gmina Łubianka
 • Gmina Łysomice
 • Gmina Obrowo
 • Gmina Wielka Nieszawka
 • Gmina Złota Wieś